Yangın Yalıtımı

Yalıtım, kelime anlamı itibariyle; herhangi bir unsurun belirlenen alana etki etmemesini sağlamak için gerçekleştirilen uygulama biçiminde tanımlanır. Isının, sınırları çizilen alana intikali ısı yalıtımı ile, suyun sızması su yalıtımı ile, sesin yayılması ses yalıtımı ile sağlanır. Yangın yalıtımı ise ateşin izole edilmesi uygulamasıdır ki modern yapıların tamamında uygulanırken, endüstriyel alanlarda yangın yalıtımı bir sektör standardıdır.

Yangın yalıtımı, alevin oluştuğu alanda etkisiz hale getirilmesi ve diğer alanlara zarar vermemesi maksadı ile yapılır. Bu yalıtımda amaçlardan bir tanesi, çok yüksek ısı değerlerine ulaşan alevlerin, yapının statik özelliklerine zarar vermesinin önlenmesidir. Bunun için yapı uygulamaları boyutunda birçok önlem alınabilirken, yeni nesil yapılarda, ortam oksijeninin yok edilerek yangının söndürülmesi prensibi ile geliştirilen projeler de kullanılır.

Ancak, pek çok yapıda ortamın havasını çok hızlı bir şekilde değiştirecek ve dışarıdan oksijen girmesini engelleyecek bir uygulama mümkün olmayacağından, yangının yapıyı etkilemesinin önüne geçmek için, yapı uygulamalarının yani yangın yalıtımı uygulamalarının tercih edilmesi söz konusudur.

Yangın durumunda, alevin kontrol altına alınamaması, yangının yayılmasına, binanın zarar görmesine ve hatta çökme gibi durumlara neden olabilir. Bunun sebebi, aşırı ısınan beton, demir ve diğer yapı bileşenlerinin niteliğini kaybetmesidir. Belli bir ısı değerinden sonra demir donatı dahi eriyerek etkisiz hale gelebilir ve yapı çökebilir. Yangın Yalıtımı uygulamalarında bir diğer maksat ise ısının bir alanda hapsedilmesi ve güvenli alanların oluşturulmasıdır.

Örneğin, bir yapının her katının izole edilmiş olması durumunda, bir katta çıkacak yangın, müdahale edilene kadar diğer katlara sıçramayabilir. Oysa yalıtım bulunmaması durumunda, sadece oluşan ısı dahi diğer bölümlerin de alev almasına yol açabilir. Ayrıca yangın kaçış hatlarının yangın yalıtımı uygulamaları ile izole edilmemiş olması, kaçış hattını da kullanılmaz hale getirebilir.

Son yıllarda en çok ihtiyaç duyulan uygulamalardan biri de yangın yalıtımıdır. Birçok yönlerden avantajlar sağlayan yangın yalıtımı bu nedenle kurumsal firmalar ve özel sektör alanında faaliyetler gösteren işletmeler tarafından tercih ediliyor. Profesyonel anlamda ve garantili bir şekilde uygulanan yangın yalıtımları bu bakımdan oldukça uzun ömürlüdür. Özenli bir şekilde uygulandığında kalitesini minimum 5 yıl boyunca koruyabiliyor. Bu da tüketicilerin uzun seneler sonrasında dahi ek masraflar yapmaktan korunmasını sağlıyor. Kaliteli malzemeler üzerinden uygulanan bu işlemden maksimum düzeyde faydalar sağlanması açısından bu alanda profesyonel anlamda hizmet sunan firma tercih edilmelidir. Yangın yalıtımları profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde risk faktörlerinin meydana gelmesi söz konusu değildir.

Yangın Yalıtımı Nedir?

Yangın yalıtımı, özel ve en kaliteli malzeme içeriğine sahip olan, konut ve işletmelerin dış cephelerine uygulanan ve bu doğrultuda olası yangın tehlikelerine karşı yapının maksimum düzeyde korunmasını sağlayan bir işlemdir. Yangın neticesinde meydana gelebilecek can ve mal kaybının minimum düzeye düşürülmesi açısından uygulanan işleme yangın yalıtımı adı veriliyor. Konut ve işyerlerinde tercih edilen malzemelerin büyük bir bölümü özellikle yanıcı özelliğe sahiptir.

Bu bakımdan bu türden malzemelerin olası yangınlardan daha hızlı bir şekilde etkilenmesi, can ve mal kaybının en yüksek düzeye yükselmesine neden oluyor. Bu türden malzemeler yerine yangın yalıtımlarının tercih edilmesi daha mantıklıdır. Yangın yalıtımlarında kullanılan malzemelerde yanıcı etki söz konusu değildir. En şiddetli yangınlarda dahi maksimum performans ve güvenlik sunan nitelikli yangın yalıtım ürünleri tercih edilmelidir.

Yangın Yalıtımının Yararları Nelerdir?

Türkiye kalite standartlarında uygulanan yangın yalıtımının konut ve işletmeler açısından pek çok yararları bulunuyor. Pratik bir şekilde uygulanan bu işlem olası yangınların neden olabileceği tahribatların minimum düzeye indirilmesini  ve yangının meydana getirdiği maksimum düzeydeki ısının en aza indirilmesini sağlıyor. Yapı tahribat süreci başlamadan bireylerin hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırılarak, güvenli bir ortama geçiş göstermesini sağlıyor. Yapıların iç kısımlarında gerçekleştirilen güvenli alanlar üzerinden can ve mal kayıplarının minimum düzeye düşürülmesini sağlıyor.

Yangın yalıtımı Çeşitleri

Yangın yalıtımı; yapı ve yalıtım unsurları ile yapılan yalıtımlar, camlar ile yapılan yalıtımlar ve elektronik donanımlarla gerçekleştirilen uygulamalar olarak sınıflandırılır. Yangın yalıtımının her ortamda uygulanabilen türü kuşkusuz yapı ve yalıtım unsurları kullanılarak yapılan yalıtımdır. Konut ve endüstri alanı olması fark etmeksizin yalıtım malzemeleri kullanılarak her alanda yalıtım yapılabilmesi mümkündür. Cam ile yapılan yalıtımlar ise teknoloji donanımları ile birlikte anlam ifade eder. Yangının durdurulması için kullanılan söndürme sistemlerine entegre bu uygulama türü kısa süre ile etki edebilir ve çok yüksek sıcaklıklar durumunda yine etkisiz olabilir.

Kimi yapılarda yangından korunma sistemleri, ortamda bulunan karbondioksit gazı ve dumanını dışarıya tahliye eden veya oksijeni çeken araçlarla donatılır. Bu sistemlerin efektif olabilmesi için ortamın hava almayacak şekilde izole edilmiş olması gerekir. Kimi yapıların tamamında, kimilerinin ise belli kısımlarında camlar ve donanımlar kullanılarak yangın yalıtımı yapılır. Genellikle ileri teknoloji ekipmanların yer aldığı odalar ve hassas bilgi ve belgelerin muhafaza edildiği alanlarda bu donanım mevcuttur.

Yangın Yalıtımı Malzemeleri

Yangın Yalıtımı Malzemeleri; çok yüksek ısı değerlerine mukavemeti olan malzemelerdir. Yangın yalımı ısı yalıtımı ile benzerlik arz eder. Ancak XPS ve EPS bu yalıtım türünde hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu materyaller aşırı yanıcı materyallerdir ve çok yüksek ısı değerlerinde yalıtım sıvaları da bu materyallerin yanmasını engellemez. Isıya dayanıklı dolgu ürünlerinin başında taş yünü gelir. Cam yünü, kalsiyum silikat plaka, seramik yünü, lifli yangın levhaları, alçı levhalar ve bu malzemeleri konumlandırmak için kullanılan diğer bileşenler yangın yalıtım malzemeleri olarak sınıflandırılır. Tabii yangın yalıtımı yapılan bir alanda kullanılacak boyaların ve kaplama malzemelerinin de buna uygun biçimde seçilmiş olması gerekir. Yangın yalıtımı için özel olarak üretilen silikon katkılı boyalar yanmaz özelliğe sahiptir ve yangından korunma alanlarında özel olarak kullanılırlar.

Yangın Yalıtımı Faydaları

Yangın Yalıtımı faydaları, elbette her şeyden önce can güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla başlayan bir uygulama bütünüdür. Bunun yanında ağır hasarların ortaya çıkmasını engellemek, yangının yayılmasını engellemek ve dolaylı olarak ısı ve ses yalıtımı faydalarını elde etmek yangın yalıtımı faydaları içerisinde sayılan hususlardır. Unutulmaması gerekir ki, yangın yalıtımı birçok yapıda faydalı bir uygulama olarak bir seçenek iken, yangın riski bulunan endüstriyel alanlarda zorunluluktur. Ayrıca hassas donanımların bulunduğu alanlar, bilgi ve belge odaları, sığınaklar ve yangın kaçış hatları yangın yalıtımı ile donatılmış olmak durumundadır.

 

Yangın Yalıtımının Uygulanışı

Yangın yalıtımında pek çok farklı türden kaliteli malzemeler yer alıyor. Yanmayan ya da yangını iletmeyen taşyünü, lifli çimento levhalar ya da alçı gibi malzemeler üzerinden bu işlem gerçekleştiriliyor. Yalıtım doğrudan konut veya işletmenin duvar bölümlerine, tavan bölümlerine, döşeme bölümlerine ve hava kanalları bölümüne uygulanır. Tesisatların tavan, döşeme ve duvarların delindiği alanlarda doğrudan ısı üzerinden genleştiği profesyonel mastikler uygulanarak olası yangınların geniş alanlara yayılması engellenir. Yangından uzaklaşma koridorlarında cam fitilleri ve özel kapılar kullanılır. Pencere alanlarında ise yangına karşı maksimum düzeyde performans gösteren kaliteli cam üniteleri tercih edilir.

 

Yangın Yalıtımının Maliyeti

Yangın yalıtımının maliyeti, uygulamada kullanılacak malzemelerin kalitesi ve firmalar arasındaki farklılıklara göre değişkenlik gösterir. Yalıtımın özellikle inşaat halindeki konut ve işletmelerde uygulanması ortalama olarak %3 oranında ek masrafların oluşmasına neden olabilir. Yangın sırasında yapı malzemelerinin yüksek ısıya karşı güvende kalması açısından yalıtım malzemelerinin ısıya karşı maksimum düzeyde dayanıklılık göstermesi önem arz ediyor. Bu aşamada ayrıca ısı yalıtımı da gerçekleştiriliyor. Olası can ve mal kayıplarının değerinde yangın yalıtımlarının maliyet oranlarının önem arz etmediğini belirtmekte fayda görüyoruz.

 

Yangın Yalıtımı Bireyleri Nasıl Korur?

Yangın yalıtımı sadece yapının korunması açısından değil, aynı zamanda bireylerin de olası yangınlara karşı can güvenliğinin koruma altına alınmasını sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda yangında en fazla ölüm vakalarının, meydana gelen zehirli dumandan kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Toplumda kan zehirlenmesi olarak da tanımlanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin büyük bir kısmının yangın yalıtımlarının yer almadığı alanlarda meydana geldiği görülmüştür. Yangın yalıtımını özel kılan pek çok etkenler bulunuyor. Bu yalıtım yapılarda meydana gelen yangınların verebileceği zararın en düşük düzeye düşmesini sağlar. Bu doğrultuda bireylere ayrıca zaman açısından da avantaj sağlar. Zehirli karbonmonoksit gazına karşı bireyleri güven altına alır.

 

Yangın Yalıtımı’nın Yapının Dayanıklılığını Koruması

Yapılarda yangın yayılmasının haricinde meydana gelen yüksek ısılar beraberinde yapının bir bölümünün veya erken zamanda müdahale edilememesi durumunda tamamının yıkılmasına sebep olabiliyor. Yangın meydana geldiği alanlarda gazların etkin olmasına bağlı olarak sıcaklık değeri tavan alanına doğru 1000°C derece üzerinden ulaşabilir. Özellikle betonarme yapılarda ortalama olarak 500°C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 1/3 düzeyinde düşüş gözlenebilir. Bu nedenle yangınla birlikte meydana gelen yüksek ısıya bağlı olarak yapıda çöküş durumu meydana gelebilir. Yangın yalıtımıyla yapıda özellikle de taşıyıcı sistemin maksimum düzeyde güvende kalması sağlanabilir.

 

Yangın Yalıtımı Avantajları

Yangın yalıtımı sadece yapı sağlığının korunması açısından değil birey ve kurumlar açısından da birçok avantajlar sağlar. Düşük maliyetli olması sebebiyle tüketicilere ekonomik yönden avantajlar sağlar. Olası yangınlara karşı amatör bir şekilde koruma sağlayan sistemlere oranla yangın yalıtımları daha uzun ömürlüdür. Bu bakımdan uzun dönemler sonrasında dahi kalitesini koruduğundan yeniden maliyete girilmesine gerek kalmaz. Yangın yalıtımı karmaşık bir şekilde uygulanmadığından profesyonel ekip tarafından dakikalar içerisinde uygulanabiliyor. Bu durum beraberinde tüketicilerin zamandan da tasarruf yapmasını sağlar. Yangın yalıtımlarının en temel avantajlarından biri de diğer yalıtımlara oranla daha geniş bir kullanım sahasına sahip olmasıdır. Konutlar haricinde özel sektör ve kamu kurumlarında da tercih ediliyor.

 

Yangın Yalıtımı Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnternet üzerinden yangın yalıtımı hizmeti sunan pek çok inşaat firmaları yer alıyor. Ancak bu uygulama uzmanlık gerektirdiğinden profesyonel ve kurumsal kimliğe sahip olan firmalar tercih edilmelidir. Yangın yalıtımlarında kaliteli işçilik ve kaliteli malzemelerin kullanılması son derece önemlidir. İçeriğinde kaliteli malzemelerin yer aldığı bir yangın yalıtımında uzun yıllar sonrasında bile sorunlar meydana gelmesi söz konusu değildir. Bu işlemde ekonomik fiyat teklifi de tüketicilerin ekonomik yönden dezavantajlı olmaması açısından önem arz ediyor. Bu bakımdan firmanın piyasa fiyat tarifesinden yangın yalıtımları işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dikkat edilmelidir.

 

Yangın Yalıtımında Risk Faktörü Bulunur mu?

Yangın yalıtımında risk faktörü, ilgili firmanın hizmetlerinin kaliteli olup olmamasına ve kullanılan malzemelerin kaliteli olup olmamasına bağlıdır. Pek çok amatör türden inşaat firmalarından bu işlem alındığında pek çok yönlerden risk faktörleri söz konusu olabiliyor. Amatör firmalar bu inşaat işlemini genellikle garantisiz ve kalitesiz malzemeler üzerinden gerçekleştirdiğinden bina ve tüketici sağlığının riske girmesi söz konusudur. Yangın yalıtımı özenle uygulanması gereken bir işlemdir. Yalıtım içeriğinde kullanılan herhangi bir malzemenin eksik olması beraberinde can ve mal güvenliğinin riske girmesine neden olur. Bunların haricinde bu işlem profesyonel inşaat firmasından alındığında herhangi risk durumları söz konusu değildir.

 

Yangın Yalıtımı Yenilenir mi?

Diğer inşaat işlemlerinde olduğu gibi yangın yalıtımlarının da belirli bir ömrü bulunuyor. Dolayısıyla bu zaman diliminin tamamlanması durumunda yalıtımın yenilenmesi gerekir. Ancak yangın yalıtımları beklenenden daha uzun ömre sahip olduğundan en çok tercih edilen yalıtımlardır. Türkiye kalite standartlarında üretilen bu yalıtımlarda uzun dönemler sonrasında dahi çürüme, deforme olma gibi olumsuzluklar meydana gelmez. Bu bakımdan yangın yalıtımları beklentilere kusursuz bir şekilde hitap eden yangından koruyucu özel yalıtımlardır. Güvenilirliği test edilmiş olması sebebiyle bugün firmalar tarafından da tavsiye ediliyor.

 

Yangın Yalıtımı Tüketiciler Tarafından Uygulanabilir mi?

Yangın yalıtımlarının tüketiciler tarafından uygulanması oldukça güç ve zahmetlidir. Bu işlemde tam donanımlı olunması son derece önemlidir. Yangın yalıtımı işlemi için firmayla evinizin konforu konusunda da iletişime geçebilirsiniz. Bu işlem amatör olarak uygulandığında sizlerin hem zaman kaybı yaşamanıza ve hem de yüksek ödemeler yapmak durumunda kalmanıza neden olabiliyor. Bu bakımdan profesyonel anlamda yangın yalıtımları hizmeti almak için bu alanda uzman olan firmayı tercih etmeniz tavsiye edilir.

 

Kaliteli Yangın Yalıtımı Nasıl Olmalıdır?

Kaliteli bir yangın yalıtımında mutlak olarak kaliteli malzemelerin bulunması gerekir. Bu konuda pek çok amatör türden inşaat firmaları tarafından daha düşük düzeyde masraf yapılması açısından kalitesiz malzemeler tercih ediliyor. Bu da müşteriler açısından dezavantajlar oluşturuyor. Kaliteli içeriğe sahip olan yangın yalıtımında sorunlar meydana gelmesi söz konusu değildir. Ayrıca bu özelliğe sahip olan yangın yalıtımlarında kısa süreli olarak performans görülmesi de söz konusu değildir. Kaliteli malzemeli yangın yalıtımlarında beklenenden daha uzun soluklu işlev söz konusudur.

 

Yangın Yalıtımı Uygulanışı Sırasında Binanın Zarar Görmesi Söz Konusu mu?

Bu işlem uzman inşaat firması tarafından gerçekleştirildiği takdirde binanın zarar görmesi söz konusu değildir. Gelişen teknolojiyle birlikte pek çok inşaat uygulamalarında olduğu gibi yangın yalıtımlarında da kaliteli ve son sistem makineler üzerinden işlem gerçekleştiriliyor. Bu bakımdan uygulanış sırasında can ve mal güvenliğinin riske girmesi söz konusu değildir. Ayrıca yangın yalıtımları uygulanış süreleri ise firmadan firmaya farklılık gösteriyor. Amatör türünden firmalarda bu süre uzayabilir. Ancak profesyonel firmalar tarafından daha kısa süreler içerisinde işlem gerçekleştirilir.

 

Yangın Yalıtımı İçin Belirli Bir Süre Söz Konusu mu?

Yangın yalıtımı için belirli bir zaman dilimi söz konusu değildir. Dolaysıyla pek çok inşaat uygulamalarında olduğu gibi dilediğiniz günlerde yapınız için bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Profesyonel bir inşaat firmasından bu hizmeti haftanın tüm günlerinde alabilirsiniz. Yangın yalıtımı için firmayla ayrıca whatsapp destek hattı üzerinden de irtibata geçebilirsiniz. Yangın yalıtımı ayrıca yapılarınıza kusursuz bir estetiklik katar. Yapılarınızın daha konforlu bir görünüm elde etmesine yardımcı olur.

 

Yangın Yalıtımı Kimler Tarafından Uygulanır?

Yangın yalıtımları sadece bu alanda gerekli eğitimleri görmüş ve sertifika belgesine sahip olan personeller tarafından uygulanabilir. Bunun haricinde uygulanması can ve mal güvenliği açısından risk teşkil edebilir. Profesyonel firma tarafından bu işlem garantili olarak uygulandığından yangın yalıtımları hizmetinden güvenle faydalanabilirsiniz. Bu uygulamadan aynı anda hem konut ve hem de işletmeniz için faydalanabilirsiniz. Yangın yalıtımı hizmeti almak için firmanın kurumsal web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteden bu işlem hakkında merak ettiğiniz diğer ayrıntılar hakkında online müşteri destek hizmetleri üzerinden bilgiler alabilirsiniz. Yangın yalıtımı işlemi ile birlikte tercihiniz doğrultusunda ödemenizi nakit veya kredi kartınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

Yangın Yalıtımı Fiyatları

Yangın yalıtımı fiyatları, elbette uygulamanın niteliği ile doğru orantılı olarak farklı değerlerde ortaya çıkabilir. Genel olarak yapı ve yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılan yangın yalıtımı uygulamaları, ısı yalıtımı uygulamaları olarak da tercih edildiğinden ek bir maliyet olarak ortaya çıkmaz. Ancak elbette mantolama doğrudan bir yangın yalıtımı uygulaması değildir. Yapının içeriden kısımlara ayrılarak yalıtılması yangın yalıtımında temel prensiptir ki, bu genellikle endüstri alanlarında tercih edilir. Yangın durumunda ortaya çıkması muhtemel azami alev miktarı ve ısı seviyesine bağlı olarak gerçekleştirilecek projelerin her birinin farklı bir maliyeti olacaktır. Diğer tüm yalıtım türlerinde olduğu gibi bu uygulamada da, projelendirme ve fiyat paralellik arz eder. Yangın Yalıtım ürünleri fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için www.izolasyoncozum.com adlı web sayfamızda bulunan iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.