Termal kamera çekimi

Isı yalıtımı; yaygın bilinen ismi ile mantolama uygulamalarında, planlama en önemli aşamadır. Doğru planlama yapılmamış mantolama uygulamalarında, yeterli nitelikler sağlanamamasından dolayı, ısı kaybı problemi giderilemeyip, katlanılan maliyet boşa gidebilir. Isı yalıtımında planlama yapılırken en efektif araç; termal kamera çekimi yöntemidir. Bu yöntemle yapı taranarak, hangi noktalarda ne kadar ısı kaybı ortaya çıkabileceği tespit edilir ve buna uygun bir planlama gerçekleştirilir. Eğer, belli noktalarda farklı gereksinimler var ise planlamada bu hususlar detaylı biçimde ele alınır.

Mantolama projelendirme süreci

Mantolama uygulamaları, kimi işletmeler tarafından her yapıda aynı standartlarda gerçekleştirilir. Ancak ne yapılar ne de yapının bulunduğu coğrafyanın iklim koşulları aynı olmayacağından, sonuçlar da aynı olmaz. Özellikle yapıların inşası standartları dikkate alındığında her yapının çok farklı ihtiyaçları olacağı çok net bir yargıdır. Termal kamera çekimi, bu noktada planlamayı gerçekleştiren uzmana en detaylı bilgi aktarmaktadır.

Yapıyı kızıl ötesi ışınlarla tarayarak, anlık olarak ısı kaybı ölçebilen bu yöntem, planlama yapılırken projeksiyona da imkan tanır. Gelişigüzel planlama yapılırken bu seviyede tespit yapabilmek mümkün değildir. Termal kamera çekimi yöntemi ile tespit edilen sıkacakları projelendirmede kullanılıp şartnameye detaylı biçimde aksettirilerek, müşteri ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanabilir.

Materyal seçimi ve uygulama yöntemi

Mantolama malzemeleri; farklı özelliklere sahiptir. Her ihtiyaç için aynı malzemenin kullanılması mümkün değildir. Önen Yapı; çok düşük standartlarda inşa edilmiş ise buna uygun dansitede materyal kullanılmalı ya da farklı bir Mantolama malzemesi tercih edilmelidir. Kimi durumlarda; XPS ve EPS materyalleri yapı için uygun olmamak, bu durumda taş yünü gibi seçenekler gündeme gelebilmektedir.

Burada maksat; yapının en iyi şekilde yalıtılması ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılıyor olmasıdır. Diğer türlü, gerçekleştirilecek uygulama sadece kağıt üzerinde ve görüntü olarak kalacak, büyük olasılıkla ihtiyaçları tam anlamıyla karşılamayacaktır.

En iyi sonuçları termal kamera çekimi ile ulaşıyoruz

Firmamız, mantolama veya özel ısı yalıtımı ihtiyaçları durumunda; öncelikle termal kamera çekimi yöntemini kullanarak ısı kayıplarını tespit eder ve uygun yöntemi belirler. Projelendirilen süreç; bütünüyle efektif bir uygulamaya bu şekilde dönüşür. Gerçekleştireceğimiz projelerin projeksiyonlu yapmadan asla hayata geçirmeyiz. Bu sayede müşterilerimize vaat ettiğimiz sonuçları sunuyor ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabiliyoruz.