Su Deposu İzolasyonu

Su depoları, metal, plastik veya betonarme yapılar olarak inşa edilebilirler. İhtiyaca göre içme suyu veya kullanma suyu için inşa edilen su depoları, doğal olarak su kaçakları ve donma gibi risklerle karşı karşıyadır. Metal ve plastik su depoları kaçak bakımından, yapı yalıtım uygulamaları ile yalıtılamaz. Çok büyük depolarda epoksi uygulamaları ile belli düzeyde Kaçak engellenebiliyor olsa da, örneğin; çelik yapılarda kaçakların tam anlamıyla giderilebilmesi için; kaynak ve metal dolgu uygulamaları gerekli olabilir. Plastik su depolarında da yine aynı durum söz konusudur.

Havuz biçiminde inşa edilen kapalı betonarme şu depolarında ise havuz yalıtımı uygulamalarına benzer su yalıtımı teknikleri kullanılır. Genellikle yer altında bulunan çok büyük su depolarının izolasyonu bu şekilde gerçekleştirilir. Örneğin; bir siteye ait sulama suyunun biriktirildiği, artezyenden çekilen suyu depolandığı çok büyük bir su deposu ancak bu şekilde inşa edilebilir. Tabii bu durumda, su kaçaklarının kontrol altında tutulması zorunluluk arz eder.

Su depolarında ısı yalıtımı

Su depoları hangi materyalden inşa edilmiş olurlarsa olsunlar, kış aylarında donma riski ile karşı karşıyadır. Tersi biçimde daha az görünen bir uygulama olsa da, suyun ısınmasının engellenmesi için de yalıtım uygulamaları gerçekleştirilebilir. Şu depolarının bulunduğu ortamın izolasyonunun yapılması veya Deponun doğrudan dışarıdan kaplanması şeklinde uygulamalar gerçekleştirilebilir. Aktarım hatlarının yalıtılması ve hidrofor veya pompa gibi ekipmanların yalıtılması da su deposu ısı yalıtımı uygulamalara örnektir.

Su depolarında su yalıtımı

Su depoları, kullanım amaçlarına göre farklı standartlarda inşa edilir. Örneğin; kullanma suyu depolamak maksadıyla oluşturulan depolar, içme suyu depolarından daha farklı niteliklere sahiptir. Bu noktada yalıtımın nitelikleri de farklılık gösterecektir. Zira içme suyu depoları sağlığa etkisi olmayan materyallerle inşa edilmeli ve sızıntı durumlarına karşı çok daha özenli bir uygulama gerçekleştirilmelidir. Kullanım suyu depolarında ise suyun sızmasının engellenmesi genel olarak yeterli olacaktır.

Biz hangi maksatla kullanılacak olursa olsun, tüm su deposu izolasyonu uygulamalarımızda en yüksek materyal kalitesi ve nitelikli işçilik koşullarında hizmet sunarız. Kalite Standartları bakımından müşterilerimizin bizden aldıkları hizmet neticesinde elde edeceği sonuçlar en üst seviyede yer alırken, maliyetler bakımından büyük avantajlar elde edilebilecektir. Sunduğumuz su deposu yalıtımı hizmetlerinde, i̇nşaat standardı ve büyüklük önem arz etmez. Her boyuttaki su deposu için uygulama gerçekleştirebiliyor ve ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyoruz.