Ses Yalıtımı

Ses yalıtımı, özel bir uzmanlık alanıdır ki, yalıtım yapan firmaların büyük kısmı bu alanda yetkin değildir. Burada sesin fiziksel özelikleri ve her ihtiyacın bilimsel olarak analiz edilerek farklı projelerin geliştirilmesi gerekliliği uzmanlık seviyesini ifade eden unsurlardır.

Gelişigüzel yapılan ses yalıtımı uygulamaları, etkisiz ve verimsiz uygulamaları olacaktır. Zira sesin niteliğine bağlı olarak kullanılan materyal ve uygulama metodu çok farklı özelliklere sahip olmak durumundadır. Örneğin, bir makine sesinin izole edilmesi ile toplantı salonunun izole edilmesi çok farklı konulardır.

Bunun gibi sinema salonları, müzik stüdyoları, büyük motorların çalıştığı alanlar gibi birçok farklı noktada ses yalıtımı yapılmakta ve her birinde duruma göre farklı uygulamaları gerçekleşmektedir.

Ses yalıtımında materyal kadar uygulama tekniği de önemlidir. Yalıtımın hangi maksatla yapıldığına bağlı olarak, doğru bir planlamanın yapılması ve işlemlerin bilimsel temellere dayandırılması gerekir.

Uygulamanın hangi hacimdeki alanda gerçekleşeceği, hangi frekans ve desibel aralığındaki seslerin yalıtılacağı, sesin niteliği, hangi seviyede yalıtım faktörü elde edilmek istendiği, alanın hava boşluklarının oluşturulmasına elverişli olup olmadığı ve benzeri birçok faktör hassasiyetle değerlendirilmelidir. Ses yalıtımı, yalıtım türleri içerisinde en zor ve riskli yalıtım biçimidir.

Ses yalıtımı Çeşitleri

Ses yalıtımı çeşitleri sesin niteliğine ve ihtiyaca bağlı olarak sınıflandırılabilir. Burada en önemli unsur yalıtılacak sesin dinamik veya statik olması durumudur. Dinamik sesler; makineler veya darbe ile ses çıkaran diğer araçlar gibi ses kaynaklarından çıkan seslerdir.

Tüm motorlar, fanlar ve diğer makineler bu sınıfta yer alır. Statik sesler ise örneğin, hoparlörlerden çıkan sesler olarak tanımlanabilir. Tabii bu seslerin frekans değerleri ve şiddetleri de ısı yalıtımı uygulamasının niteliğine etki eder.

İnsan kulağının algılama sınırları, 20Hz ile 20.000Hz arasındadır. Ses frekansı düştükçe yalıtım şartları zorlaşır. Bir başka deyişle, baslaşan ses daha zor yalıtılır. Tiz seslerde ise daha kolay bir uygulama söz konusu olabilir. Bu noktada tercih edilecek materyal, hangi frekansın yalıtılmak istendiğine göre seçilirken, materyal yoğunluğu ve kalınlığı sesin şiddetine göre seçilir.

Ses Yalıtımı Malzemeleri

Ses yalıtımı, belirttiğimiz gibi çok farklı ihtiyaçlar noktasında gerekli olabilir. Bu nedenle, birçok farklı malzemenin kullanılması söz konusu olmaktadır. Yanlış bilinenin aksine ses yalıtımı sadece süngerler veya köpüklerle yapılmaz.

Hatta ısı yalıtımında kullanılan XPS ve EPS levhalar bu yalıtım türünde çok etkili değildir. Ses yalıtımında, daha yoğun ve yumuşak materyallerin kullanımı söz konusudur. Bu alanda en çok kullanılan ve en etkili ürün taş yünüdür. Tabii taş yünü tek başına bir akustik yalıtım unsuru değildir. Sesin engellenmesinin ardından gerekli ise akustik yalıtımın da yapılması gerekir.

Örneğin, bir makine dairesinde boş duvarlar, sesin büyümesine yol açar. Bu duvarlar, taş yünü ile kaplandıktan sonra akustik süngerler ile kaplanmalı ve sesin dönmesi engellenmelidir. Müzik stüdyoları ve sinema salonları gibi alanlarda ise yalıtımın yanı sıra iyi bir duyum için akustik tasarım ve yalıtım yapılması gerekir. Reflektör, Bass trap ve difüzör gibi elemanlar kullanılarak en iyi duyum elde edilir. Bu uygulama tiyatrolar gibi seslendirme araçları kullanılmadan sesin tüm seyircilere ulaştırılması gereken ortamlarda yaygın biçimde kullanılır.

Ses Yalıtımı Fiyatları

Ses Yalıtımı Fiyatları; ihtiyacın niteliğine göre oldukça farklı seviyelerde ortaya çıkabilir. Düşük frekanslı, yüksek şiddette dinamik seslerin yalıtımında son derece ağır materyaller kullanılacağından maliyetler yükselebilirken, konvansiyonel yapıların ses yalıtımının yapılması daha uygun maliyetlere sebep olabilir.

Burada maliyeti en çok etkileyen kuşkusuz ses yalıtımı sonucunda elde edilmek istenen verimdir. Her şiddetteki ve frekanstaki sesin yalıtımı mümkündür. Ancak bu sonuca ulaşabilmek için doğru tasarımlar yapılmalı ve nitelikli malzemeler kullanılmalıdır. Bu uygulamalar da doğal olarak Ses Yalıtımı Fiyatları üzerinde belirleyici etkenlerdir.

Ses Yalıtımı Faydaları

Ses Yalıtımı Faydaları, elbette sesin çevreyi ne şekilde etkilediğine bağlı olarak birçok başlıkta incelenebilir. Kanunlara göre, hangi maksatla ortaya çıkıyor olursa olsun, üretilen sesin çevreye etkilerinin bir sınırı vardır.

Bu kamusal zorunluluğa herkes uymak zorundadır ki, aksi halde faaliyetin durdurulması söz konusu olur. Yapılardaki bağımsız birimlerde üretilen sesler için de aynı durum söz konusudur. Örneğin müzik stüdyoları, atölyeler ve benzeri ses üreten mekanların yalıtılması zorunludur.

Akustik tasarım olarak tanımladığımı ses yalıtımı ise sesin kesilmesinden öte, daha iyi duyulması için yapılır ki, bazı alanlarda bu zorunludur. Sahne sanatlarının icra edildiği tüm alanlar, konferans salonları, amfi salonlar ve benzeri alanlarda daha iyi bir duyum için akustik ses yalıtımı yapılır. Tüm bunların yanında, yüksek ses düzenli ve devamlı duyma bozukluklarına yol açabilir ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunur.