Ödeme Toplama

Site ve apartman yönetimleri için en zorlu işlemlerden bir tanesi; kuşkusuz ödeme toplama süreci olmaktadır. Mevcut iş ve işlemlerini sürdürmekte yükümlü olan yönetim, ayrıca bu sürecin tahsilatlarını yaparak Zaman maliyetine katmaktadır. Firmamız; yönetimleri ve yöneticileri bu külfetten kurtarıp, mantolama uygulamaları için tahsil edilmesi gereken bedelleri bizzat toplayabilmektedir. Bu sayede site yönetimlerinin sorumlulukları ortadan kalkıp, kat maliklerinin uygulayıcı firmaya karşı sorumlu olması durumu ortaya çıkmaktadır. Mantolama sözleşmelerinde belirtilmek ile birlikte, mantolama kararı alınırken Kurul tutanağına bu bilginin eklenmesi durumunda, ödeme toplama işlemleri firmamız tarafından gerçekleştirilecektir.

Ödeme toplama uygulaması nasıl yapılır?

Mantolama finansmanı yöntemine bağlı olarak, ödeme toplama firma Finans yetkilileri tarafından ya da uygun görülen banka hesabına yatırılma biçiminde gerçekleşebilir. Bu noktada hassas nokta; paranın nasıl toplanacağı değil, toplanamama durumunda yaptırımın ve uygulamanın ne olacağıdır. Kimi firmalar, bu sorumluluğu yalnızca yönetime yükleyerek içinden çıkılmaz sonuçlara sebep olurken, biz ödemeleri daire bazında ele alabilmekteyiz. Peşin olarak ödenmeyen, taksitlendirilen ve bizim öngördüğümüz finansman yöntemi ile vadeler indirilmiş olan bedellerin tahsilatı, bizim tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Bu noktada kat maliklerinin sorumlu tutarak, bütüne yayılan bir sorumluluk haritası oluşturmuyoruz. Her dairenin veya her binanın kendi sorumluluğu kapsamında değerlendirmesinin söz konusu olduğu yöntemde tahsilata yetkili, kuruluş olarak kurul tutanağına eklememiz halinde, yasal takip dahil olmak üzere tüm süreçleri sevk ve idare edebiliyoruz.

Kanun kapsamında düzenlemesi yapılan ve özel avantajlarla birlikte yapı sahiplerine zorunlu hale getirilen mantolama uygulamalarının en uygun fiyatlarla arz edilmesi için firmamız gerekli tüm girişimlerde bulunmakta ve tüketicilere en uygun koşulları sunmaya çalışmaktadır. Aynı şekilde ödemelerin toplanması ve bu takibinin yapılması da sunduğumuz hizmetler içerisinde yer alır. Tüketicilerin mantolama hizmetlere en uygun koşullarla sahip olabilmesi için elimizdeki tüm enstrümanları en iyi şekilde kullanmaktayız.

Site ve bina yöneticileri için oldukça önemli bir avantaj olan ödeme toplama uygulamalarımız dahil olmak üzere mantolama ve diğer ısı yalıtımı uygulamalarımızda şimdi faydalanmaya başlamak için bize ulaşabilirsiniz. Sektör profesyoneli uzmanlarımız sizi süreç hakkında hukuki ve teknik her noktada detaylı biçimde bilgilendirecektir.