Mantolama

Yapıların isminden de anlaşılacağı gibi bütünüyle yalıtım malzemeleri giydirilerek kaplandığı ısı yalıtımı uygulamalarına mantolama denir. Mantolama; yalnızca dış cepheden değil, içeriden de gerçekleştirilebilir.

Uygulama zorluğu olan yapılarda veya tercihen iç cephe mantolama uygulamaları da dış cephe gibi güvenle tercih edilebilecek uygulamalardır. Yapı standartlarını geliştiren, konforu artırırken, maliyetleri ciddi şekilde düşüren mantolama uygulamaları, günümüzde kanuni zorunluluk nedeniyle yaygın şekilde tercih edilen uygulamalardır.

Dış Cephe Mantolama

Dış cephe mantolama en yaygın mantolama uygulamasıdır. Yapıyı, tabandan çatıya kadar bütünüyle dışarıdan kapsayan bir yalıtım uygulaması olan dış cephe uygulamalarında, XPS, EPS veya taşyünü kullanılabilir. Kullanılacak materyale, maliyet ölçeğinde veya tercih edilen sı yalıtımı seviyesi bakımından karar verilebilir.

Burada projelendirme esnasından yapı sahibinin tercihleri etkili olacaktır. Her iki türlü de, dış cephe mantolama yapının ısı kaybı oranını ciddi şekilde azaltır. Tabii bunun mümkün olabilmesi için işçilik ve materyal kalitesi bakımından en doğru tercihlerin yapılmış olması gerekir.

Dış cephe uygulamalarında bir çok farklı teknik kullanılabilir ki, bunların bir kısmı oldukça verimsiz sonuçları ortaya koyar. Her ne kadar XPS ve EPS ürünleri arasında çok büyük kalite farkları olmasa da bu bir unsurdur ve uygulamanın nitelikleri bu ürünlerin ne kadar süre ile kullanılacağını etkiler.

Dış cephe mantolama uygulamalarında, malzemenin satha ne şekilde monte edileceği önemli bir unsurdur. Kimi uygulayıcılar bunu yapıştırma biçiminde gerçekleştirir ki, sadece yapıştırılan materyal zaman içerisinde satıhtan ayrılabilir ve ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Ayrıca taşyünü gibi bir mantomla materyalinin kullanılması durumunda zaten bu yöntem etkili olmaz. Mantolama yapılırken, materyal mutlaka mantolama dübelleri ile duvara sağlam biçimde monte edilmeli ve yüzeyinde en nitelikli yalıtım sıva ve boyaları kullanılarak, sağlıklı bir dış katman oluşturulmalıdır.

İç Cephe Mantolama

İç Cephe mantolama olarak tanımlanan yalıtım yöntemi, yapının içeriden yalıtım malzemeleri kullanılarak kaplanması metodudur. Bu yöntemde yine dış cephede kullanılan malzemeler kullanılabilir ancak son katta, daha hassas materyaller tercih edilir.

Zira iç cephede yapılan yalıtım doğrudan insan ile temas halinde olacak ve materyallerin kimyasal özellikleri sakınca arz edebilecektir. Bu nedenle iç cephe mantolama yapılırken, oldukça iler düzey bir uzmanlık gereklidir. Hangi materyalin kullanılacağı, son katmanın nasıl inşa edileceği gibi hususlar oldukça önemlidir.

Ayrıca bu yalıtım uygulaması yapılırken, alan kaybı olmaması için özel bir projelendirme yapılması ve uygun malzemenin seçilmesi de gerekli olacaktır.

Dış Cephe Mantolama Malzemeleri

Dış Cephe Mantolama Malzemeleri; ısı yalıtımında kullanılan hemen her materyali kapsayabilir. Ancak mantolamada genel olarak kullanılan malzemeler;

 • XPS Levhalar
 • EPX Levhalar
 • Taşyünü Levhalar
 • Özel ısı yalıtım Levhaları
 • Mantolama Dübelleri
 • Profiller
 • Yapıştırma harçları
 • Donatı filesi
 • Mineral sıvalar
 • Dekoratif sıvalar
 • Mantolama boyaları

Şeklinde listelenebilir. Bu listede yer alan ürünler ile geleneksel bir mantolama uygulaması yapılabilir. Tabii mantolama yapılırken, XPS, EPS veya Taşyünü ana materyallerinden birisi tercih edilir.

Dış Cephe Mantolama Fiyatları

Dış Cephe Mantolama Fiyatları, öncelikle mantolama yapılırken kullanılacak materyale göre değişir. Ayrıca kullanılan malzemenin dansitesi, yani yoğunluğu da maliyeti etkileyen unsurlardır. Örneğin, Taşyünü mantolama yapılırken genellikle 150kg/m3 yoğunluğundaki 5cm levhalar kullanılır.

Bu yoğunluğun azalması durumunda mantolama maliyeti düşer. Ancak elbette mantolamanın nitelikleri de doğrudan azalacaktır. Aynı durum EPS ve XPS için de söz konusudur. 16 ile 40kg/m3 arasında farklı materyallerin kullanılabilmesi mümkündür ki, bu ürünün tercih edilecek dansite değeri yalıtımın sonucunu ciddi biçimde etikleri. Elbette bu durumda ortaya çıkan Dış Cephe Mantolama Fiyatları da farklı olacaktır.

Mantolama Faydaları

Mantolama Faydaları; yapı sahibi açısından birçok farklı boyutta açıklanabilir. Tabii ki mantolama yapılan binada, ısıtma ve soğutma maliyetleri marjinal biçimde düşecektir. Mantolamanın en önemli faydası budur.

Kaldı ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ortak girişimi ile çıkarılan kanun, enerji sarfiyatını azaltmak ve ulusal ekonomiyi korumak maksadıyla mantolama uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

Maliyet faydasının yanı sıra mantolama oldukça estetik bir sonuç elde edilmesini sağlarken, yapı kullanıcılarının konforlu bir hayat sürmelerini de sağlar. Dışarıdan gelecek nem ve rutubet gibi olumsuzlukları da önleyen mantolama faydaları bakımından, kamusal zorunluluk biçiminde karşımıza çıkan birçok uygulamadan çok daha efektif bir donatıdır.