Yangın Yalıtımı Ürünleri

Yangın yalıtımı, bulunulan ortamın çok tehlikeli bir durum olan yangından korunması amacıyla yapılan izolasyon uygulamasıdır. Yangın; ev, işyeri, fabrika gibi her türlü alanda çeşitli sebepler ile oluşabilecek bir durumdur. Bu nedenle tüm yapıların nitelikli bir izolasyon ile korunması gerekir. Yüksek sıcaklık yalıtımı ürünleri yüksek ısıya dayanıklı ürünler ile yapılır. Isı yalıtımına benzer bir yalıtım olsa da XPS, EPS gibi levhalar çabuk tutuşan materyallerden oluşur.

Bu nedenle ısı yalıtımı için çok etkili olsalar da yüksek sıcaklık izolasyonunda kullanılmazlar. Bu sebeple izolasyon için en uygun malzeme taş yünüdür. Çok yüksek ısıya dayanıklı olan taş yünü yaygın olarak kullanılır. Bunun yanı sıra cam yünü, silikat, seramik yünü, lifli yüksek sıcaklık levhaları, alçı levhalar ve bu malzemeleri konumlandırmak için kullanılan yardımcı malzemeler yüksek sıcaklık yalıtım ürünleridir. İzolasyon uygulamasında kullanılacak boya ve kaplama malzemeleri de büyük öneme sahiptir. İzolasyon uygulanan alanda ısıya dayanıklı silikon boyaların kullanımı uygun olacaktır.

Yangın Yalıtımı Yöntemleri

Yangın yalıtımı şahsi konut ve binalar ya da endüstriyel işletmeler için uygulanan bir yalıtım sistemidir. İzolasyon uygulanacak yerin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun malzemeler seçilerek yalıtım uygulaması titizlikle gerçekleştirilir. Binalarda gerçekleştirilen yalıtım bina dışından ya da içinden yapılabilir.

Teknoloji ekipmanlarının yer aldığı odalar ya da önemli belgelerin saklandığı yerler yüksek sıcaklığa karşı çok daha sistematik bir izolasyon sistemi ile korunur. Böyle önemli alanlar ortama karbondioksit çeken ve oksijeni iten bir sistem ile donatılır. Oda kesinlikle hava almayacak şekilde korunaklı bir hale getirilip yangın için kurulan bu özel sistem ile korunur.

Yangın Yalıtımının Önemi

Yangın yalıtımı can ve mal güvenliğinin sağlanması için çok büyük önem arz eder. Yangın bir elektrik kaçağı ile bile ortaya çıkabilen bir felakettir. İnsan yaşamını tehtid eden bu felaket her şeyin dakikalar içerisinde kül olmasına neden olabilen bir durumdur. Bu nedenle binalarda yüksek sıcaklık izolasyonu olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Yangın riski yüksek olan endüstriyel işletmelerde yüksek sıcaklık izolasyonu zorunludur. Kanunen bu işletmelerin izolasyon yaptırmaları şarttır.

İzolasyon yaptırmayan işletmeler için cezai müeyyide uygulanır. Ayrıca önemli bilgi ve belgelerin saklandığı alanlarda da mutlaka yüksek sıcaklık izolasyonu yapılması zorunlu olmaktadır. Yangın çıkış hatları ve sığınaklarda da izolasyon kanunen zorunlu tutulmuştur. Olası bir yangın anında binayı uzun süre koruma altında tutabilmesi için izolasyonun yangın terminolojisi konusunda eğitimli ve deneyimli profesyonel bir ekip tarafından yapılması gerekir.