Endüstriyel İzolasyon Ürünleri

Endüstriyel izolasyon ürünleri; teknik spesifikasyonları üretici firmaların arge birimleri ile bağımsız akredite kuruluşların, malzeme özelinde yaptıkları çekme-basma mukavemet testi, yüksek sıcaklıkta malzemenin çalışma performansı, ısıl iletkenlik kontrolü, homojenizasyon çalışması, hacim kaybı yada hacimsel küçülme, iklim koşulları neticesinde malzemede oluşabilecek korozyoların tespiti, ısıya, suya, neme, ses ve yangına dayanımları üzerine ortaklaşa yaptıkları ve akreditasyonları yine bu bağımsız akredite kuruluşlardan alınan sertifikasyonlar ile kayıt altına alınan ve özellikle sanayi tesislerinde kullanılacak olan yalıtım malzemeleridir. Bu ürünlerin ülkemizde üretimleri sözkonusu olduğu gibi ithal olarak da ülke pazarı’nda bulunmaktadır.

Endüstriyel İzolasyon Ürünleri Nelerdir?

Endüstriyel izolasyon işleminde fabrika ve üretim tesislerinin şartları çok daha ağır olduğundan konvansiyonel yalıtım malzemeleri şartlara uygun çeşitlilikte kullanılır. Örneğin normal bir binanın ısı, ses, su ve yangın yalıtımına göre ağır sanayi işletmelerinde çok daha farklı izolasyon malzemeleri kullanılmalıdır. Bir petrokimya rafinerisinde ısı ve geçirgenlik izolasyonu temel bir gereksinim olup uygun malzemeler ile yapılmalıdır.

Endüstriyel izolasyonda kullanılan yalıtım ürünleri; silikon mastikler, akrilik mastikler, çimento ve bitüm esaslı 2 yada 3 kompenantlı su yalıtım ürünleri, kristalize su yalıtım likitleri, taş yünü, seramik yünü, seramik board, seramik paper, alümina bazlı refrakter örüm tuğlası, kalsiyum silikat plaka, needle glass wool (flomat) cam yünü, fiber gibi mineral yünler, XPS ve EPS paneller, polisten yalıtım malzemeleri, Membran gibi petrokimya bazlı yalıtım malzemeleri, fibercement gibi çimento bileşikleri, kauçuk köpükler, Aspen Aerogels gibi ileri teknoloji yalıtım ürünleridir. Yaygın olarak kullanılan bu malzemeler ile üretim tesislerinin türüne ve ihtiyacına uygun olarak izolasyon yapılır.

Endüstriyel İşletme Türüne Uygun İzolasyon Kullanımı

Endüstriyel işletmelerin dış etkenlerden korunması amacı ile çatı, duvar ve zemin izolasyonu gibi yalıtımlar her işletme için yapılır. Ancak her işletmenin yaptığı üretimden kaynaklı olarak farklı izolasyon uygulamalarına da ihtiyaç duyulur. Örneğin kimyasal üretim yapan bir endüstriyel işletmede zararlı toksiklerin insan sağlığına ve çevreye zarar verebileceği gerekçesi ise sızdırmaz bir endüstriyel yalıtım gerekli olur.

Endüstriyel işletmeler için kullanılan özel yalıtım sistemlerinin bazıları şunlardır; endüstriyel fırınlar, eritme istasyonları, yeraltı üretim tesisleri, buhar kazanları, kimyasal madde tankları, tesisat ve boru donanımı, soğuk ve sıcak hava depoları, zehirli gaz tesisatları ve tankları, atık depoları, arıtma tesisi, ambarlar gibi özel alanlardır. Endüstriyel işletmelerde izolasyonun yapılacağı alana ve ihtiyaca uygun yalıtım malzemeleri seçilerek titiz bir işçilik ile izolasyon gerçekleştirilir.

Zira endüstriyel işletmelerde yalıtım çok hassas bir işlemdir. İnsan hayatı ve çevreye verilebilecek bir zarar sebep olmamak için endüstriyel izolasyon profesyonel ekipler tarafından yapılmalıdır.