Kanun ve yönetmelikler

Isı yalıtımı, ülkemizde yakın tarihe kadar zorunluluk arz etmeyen uygulamaları ifade ederken, 2007 yılından itibaren yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu kapsamında, tüm yapıların enerji kullanım miktarlarını sınırlandırması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda binalarda enerji performansı yönetmeliği esas alınarak yapıların yalıtım standartları belirlenir. Zorlayıcı hükümleri bulunan, cezai şartları söz konusu olan tüm uygulamalarda, cebrin kanun ile desteklenmesi hukukun temel ilkelerindendir. Ulusal menfaatler kapsamında hem milli gelirin hem de vatandaş hane gelirinin korunmasına yönelik bir uygulama olan ısı yalıtımı zorunluluğu, kanun ile düzenlenmiş ve gündemimize girmiştir.

Batı ülkelerinde uzun yıllardır uygulanmakta olan bu teknikler, bundan sonraki tüm İnşaat çalışmalarında zorunlu olarak uygulanacaktır. Projeksiyonlar ışığında, 2007 yılından bu yana geliştirilen bu uygulamaların önümüzdeki yıllarda ısınma ve soğutma giderlerinde %50 oranında tasarruf elde edileceği söylene bilmektedir. Dolayısıyla millet menfaatine geliştirilmiş bu kanun ve bağlı yönetmelikler, herkes tarafından hassasiyetle uyulması gereken hususları kapsar.

5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu

Resmi gazetede 18 Nisan 2007 tarihinde onaylanarak yayımlanan kanun metnine;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm linkinden erişebilirsiniz.

Bu kanun enerji performansı yönetmeliğinin bağlı olduğu ana kanun niteliğindedir. Detaylı bilgiler bu kanunda yer almıyor olsa da, ısı yalıtımı ile ilgili yasal zorunlulukları dayanağı burasıdır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortaklaşa geliştirdiği bir proje olan ve meclis gündemine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taşınan 5627 sayılı kanun, bağlı yönetmeliklerinde Nolan binalarda enerji performansı yönetmeliği ile uygulama alanı bulur.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği

Binaların enerji performansının kontrolü, 5627 sayılı kanuna bağlı olarak çıkarılan enerji performansı yönetmeliği ile sağlanır. Bu yönetmelik; nasıl yalıtım yapılacağının tarifine kadar pek çok detay hakkında sizi bilgilendirecektir. Eski ismi ile Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı, yeni ismi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yasa metnine;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081205-9.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıp kanun metinleri arasında uygulanmaya başlanan enerji verimliliği kanunu, bağlayıcılığı bulunan ve yaptırımları söz konusu olan bir kanun metnidir. Yerel yönetim ve Mülki İdare yaptırımları uygulama ile yetkili ve sorumludur. Bu nedenle kanunları özellikle site yöneticileri ve yapı sahipleri detaylı biçimde incelemeli ve yükümlülüklerini yerine getirmelidir.