Isı Yalıtımı Yasal Zorunluluğu

Isı yalıtımı, yapıların ısı kaybının engellenmesi, konfor ve enerji tasarrufu elde edilmesi için gerçekleştirilen yapı uygulamalarının bütününe verilen isimdir. Ülkemizin Enerji kullanımı miktarı dikkate alındığında, enerji verimliliğine yönelik yasal çalışmalar da zorunlu hale gelmiştir. Kamusal otorite yani kanun koyucu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı işbirliğinde bir yasa oluşturmuş ve ısı yalıtımının bir yasal zorunluluk haline getirmiştir. 5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu; sadece yapılarda değil tüm alanlarda enerji kullanımının Optimum seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alınmasını kapsayan yasadır.

Bu kanunun eklerinden olan binalarda enerji performansı yönetmeliği 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yaşam alanlarının tamamında enerjinin kontrol edilmesine yönelik tedbirler alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kanunda, yapı inşaat alanı 50 metrekareden büyük olan tüm yapılar uygulamaya dahil edilmiş, bunun altındaki yapılarda denetim serbest bırakılmıştır.

Yasal zorunluluk kapsamı

Binalarda enerji performansı yönetmeliği; 50 metrekare İnşaat alanından büyük olan tüm yapıları kapsar. Yani, pratikte işyeri, ev, fabrika ve benzeri tüm alanlar kapsamı dahil edilmiş olur. Zira 50 metrekareden küçük ve enerji harcamakta olan çok fazla yapı yoktur. Uzun vadede kanun kapsamı ne şekilde değiştirileceği bilinmemekle birlikte, bu metrajdan düşük alanlarda enerji kullanımının da sınırlandırılabileceği tahmin edilmektedir. Halihazırda yapıların enerji kimlik belgesi ile bu kanuna uyumlu olup olmadığı belirlenir. Enerji kimlik belgesi alabilmek için, yapının belli standartlara sahip olması gerekir.

Mantolama bu standartları sağlayan genel-geçer uygulamadır. Ancak unutulmamalıdır ki mantolama şartname standartlarına uygun biçimde yapılmaz ise enerji kimlik belgesindeki derecelendirme değeri, kanuna uyumluluk bakımından yeterli olmayabilir. Bu nedenle ısı yalıtımı uygulamaları yaptırırken nitelikli firmaları tercih etmeniz ve mümkün olduğunca yüksek standartlarda yalıtım yaptırmanız uygun olacaktır.

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Enerji kimlik belgesi, 5627 sayılı Enerji verimliliği Kanunu ve buna bağlı, binaların enerji performansı yönetmeliği kapsamında şartnamede belirtilen usullere uygun biçimde yalıtım yapılıp yapılmadığını onaylayan resmi evraktır. Bu evrakı bakanlık tarafından yetkilendirilen yapı ve yapı denetim kuruluşları verebilmektedir. Tabii bundan önce yapının ısı yalıtım standartlarının oluşturulması ve kanunda gösterilen asgari derecelendirme puanının elde edilmiş olması gereklidir.

Yeterli ve doğru yalıtım yapılan yapıların, enerji kimlik belgesi alabilmesi ne engel herhangi bir husus söz konusu değildir. Biz müşterilerimize sunduğumuz ısı yalıtımı ve mantolama hizmetleri neticesinde bu evrakı alabilme imkanını sunuyoruz. Bizimle hemen iletişime geçerek, ısı yalıtımı yaptırabilir enerji kimlik belgenize en kısa zamanda erişebilirsiniz.