Isı Yalıtımı

Yapıların dış ortamdaki hava koşullarından daha az etkilenmesi için gerçekleştirilen uygulamalara ısı yalıtımı denir. Yalıtım uygulamalarının her türünde farklı bir teknik ve materyal grubu kullanıldığı gibi; ısı yalıtımı noktasında da kendine özgü malzemelerin kullanımı söz konusudur.

Kullanılan materyal, ısının dış ortamdan içeriye geçmesini engellerken, içerideki ısı birikiminin de yapının dışına çıkmasına mani olur. Sonuç itibariyle yapının ısıtılması veya soğutulması için gerekli olan enerji miktarında marjinal düşüşler meydana gelir.

Tabii yalıtım ciddi bir iştir ve uzmanlık gerektiren bu uygulamaların alan uzmanı ekiplerce gerçekleştirilmesi gerekir. İyi projelendirilmemiş bir ısı yalıtım uygulaması, sonuç vermez.

Zira her yapı için ortak bir yalıtım projesi uygulanması mümkün değildir. Yapının konumu, iklim özellikleri ve beklenen yalıtım standartları projelendirmeyi etkileyen faktörlerdir.

Yalıtım uygulaması bu kriterler hesaplanmadan yapılmamalıdır ki, bu noktada işçilik ve materyal kalitesi önemli kriterler olacaktır. İhtiyaca göre farklı ısı yalıtım türleri söz konusudur.

Isı yalıtımı Çeşitleri

Isı yalıtımı, uygulama türlerine, uygulamanın nereye yapılacağına ve kullanılan materyallere göre farklı sınıflara ayrılır. Bunlar;

  • Dış Cephe Kaplama (Mantolama)
  • İç Cephe Isı Yalıtımı
  • Duvar arası ısı yalıtımı
  • Çatı ısı yalıtımı

Şeklinde dört gruba ayrılır. Tüm ısı yalıtımı uygulamalarında,

  • XPS / EPS
  • Taşyünü
  • Camyünü

Gibi materyaller, malzeme bazında ısı yalıtımı unsurlarıdır. Her tür ısı yalıtımında bu materyaller uygun projelendirme ile kullanılabilir. Kimi durumlarda bazı materyallerin kullanılması zorunlu hale de gelebilir.

Dış cephe kaplama, en yaygın görülen mantolama ismini de verdiğimiz uygulamadır. Bu uygulamanın son katında alüminyum kaplama uygulamaları tercih edilebileceği gibi, mineral sıvalarla natürel bir görünüm de kazandırılabilmesi mümkündür.  

İç cephe ısı yalıtımı, daha nadir görülen bir uygulama türü olsa da, kimi zaman oldukça verimli sonuçların elde edilmesini sağlayabilir. Yapılara insan sağlığını etkilemeyen materyaller kullanılarak içten yapılan ısı yalıtımı uygulamasıdır.

Duvar arası ısı yalıtımı ise bina inşası esnasında iki tuğla veya yapımda kullanılan benzeri unsurun arasına yalıtım malzemesi konulması ile elde edilen ısı yalıtım çözümüdür.

Bir dönem yaygın biçimde kullanılmış olsa da, modern mantolama kadar etkili olmayabilir. Çatı yalıtımı, mantolama uygulamalarının bir bileşeni olduğu gibi diğer yalıtım uygulamalarının tamamında gerçekleştirilen uygulamadır.

Isı kaybının en çok olduğu tavan kısmının yalıtılması esasına dayanır. Isı yalıtımı yapılırken, ihtiyaca göre farklı materyaller kullanılır. Bu materyaller uygulamanın esas bileşenleri olarak tanımlanır.

Isı Yalıtımı Malzemeleri

Isı Yalıtımı Malzemeleri; XPS (Extrude Polystrene) EPS (Expanded Polystrene) Taşyünü ve Cam yünü olmak üzere dört sınıfa ayrılır. EPS ve XPS arasındaki fark, birisinin daha sert bir materyal oluşudur ki, ihtiyaca göre tercih yapılır.

Taşyünü, mantolamada kullanılan en etkili materyal olmakla birlikte, ses ve yangın yalıtımında da son derece etkili bir materyaldir. Yanma sıcaklığı oldukça yüksek olan bu materyal, herhangi bir ısı değerinin ve doğrudan alevin yalıtılmasında kullanılabilir.

Ancak XPS ve EPS ürünlerine göre biraz daha maliyetli olduğundan daha az tercih edilir. Cam yünü ise mantolama gibi uygulamalarda tercih edilmeyen bir malzemedir.

Çoğunlukla boru hatları ve benzeri alanların yalıtımında kullanılır ancak bu ürün de oldukça etkili ürünlerdendir. Isı yalıtımı maliyetleri öncelikle bu kullanılacak materyalin özelliklerine göre değişir.

Isı Yalıtımı Fiyatları

Isı Yalıtımı Fiyatları; kullanılacak materyal, alanın uygulama özelliklerinin komplikasyonları ve elbette alan genişliğine göre ortaya çıkar.

Mantolama uygulamalarında EPS ve XPS kullanılarak oluşan Isı Yalıtımı Fiyatları en uygun seviyelerde iken, taşyünü mantolama fiyatları bakımından bu uygulamadan biraz daha maliyetli olabilir. En uygun ısı yalıtım fiyatları, firma deneyimi ve uzmanlığı ile elde edilebilir.

Maliyet optimizasyonu, tedarik kanallarına hakimiyet ve uygulamanın daha az komplikasyonla tamamlanması koşulu ile mümkün olabilir. Elbette sizin için en doğru projelendirmenin yapılması da temel gereksinimdir.

Isı Yalıtımı Faydaları

Isı yalıtımı faydaları dendiğinde elbette ilk madde, ekonomik fayda olacaktır. Günümüzde oldukça yükselmiş olan enerji maliyetlerini ciddi şekilde azaltan ısı yalıtımı, uzun vadeli bir etkiye sahiptir ve bu şartlar altında kendi maliyetini kısa zamanda geri kazandırarak, orta vadede ciddi bir maliyet avantajı elde edebilmenizi sağlar.

Elbette ısı yalıtımı yapılan yapı, kolay ısını ve geç soğur. Yaz aylarında ise soğutma çok daha kolay gerçekleşir. Bu özelliği de ısı yalıtımın konfor faydasına işaret edecektir. Bunların yanında ısı yalıtımı yapılan yapılarda rutubet oranı yok denecek kadar azdır.

Yapının dışarıdan nem alma oranı oldukça düşük olacağından bu sorun da bu şekilde ortadan kaldırılabilir. Ayrıca mevcut kanunlara göre; ısı yalıtımı tüm yapılar için zorunludur. Yapıların enerji kimlik belgesine sahip olmaları ve geçerli seviyede puan almış olmaları gerekir ki, aksi halde yapı ruhsatnamesi verilmeyeceği gibi cezai uygulamalar da söz konusu olacaktır.