Isı yalıtım kararı nasıl alınır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığı ile geliştirilen ve ülkenin tamamında geçerli kanun metinleri arasında yerini alan, 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve buna bağlı binalarda enerji performansı yönetmeliği kapsamında zemin alanı 50 metrekareyi geçen tüm yapılarda, enerji tasarrufunu sağlayacak ısı yalıtımı çözümleri zorunludur. Kanunun yürürlüğe giriş tarihi ile bağlayıcılığı yani kanuni yaptırım uygular hale gelişi arasında belli bir süre söz konusu olsa da, yapımı devam etmekte olan veya yeni yapılacak olan yapılarda kanun halihazırda işlevseldir.

Enerji kimlik belgesi bulunmayan yapılara hiçbir şekilde yapı kullanım izin belgesi verilmez. Bunun yanında bakanlıkça belirtilen tarihe kadar mantolama ve benzeri ısı yalıtım çözümlerini yapılara uygulama yapı sahipleri için cezai yaptırımlar da söz konusu olacaktır. Mevcut şartlar altında inşaatı tamamlanmış ve iskanı alınmış yapılar, bakanlığın tanıdığı süre sonuna kadar ısı yalıtım uygulamalarını tamamlamak zorundadır. Bu noktada yapı sahiplerinin ve/veya site ve apartman yöneticilerinin belli sorumlulukları söz konusudur. Isı yalıtımı kararı almak ve uygulamaya bir an önce başlamak kanuni yükümlülük. Peki ısı yalıtım kararı nasıl alınır?

Gündemli genel kurul toplantısı

Site veya apartmanların, olağan genel kurulları yakın bir tarihte değilse site yöneticileri özel gündemle genel kurulu toplantıya çağırabilir. Burada katılımcıların oy çokluğu ile karar alınabilir ve ısı yalıtım kararı bu toplantıda resmiyete dökülebilir. Bunun için üye yeter sayısının oluşmuş olması ve mevcut üye sayısının salt çoğunluğunun kararı olumlu tepki vermesi gereklidir.

Yani ısı yalıtım kararı oy çokluğu ile alınır. Kanunun zorlayıcı hükümleri nedeniyle bu kararın alınması esasında bir formalitedir. Henüz bir İçtihat hükmüm söz konusu olmasa da, genel kurullarda ısı yalıtım kararına olumsuz cevap verilmiş olması durumunda, yöneticinin resen bu uygulamaları gerçekleştirmesi ve site sakinleri ya da kat maliklerine zorunlu tutması söz konusu olabilir. Fakat en sorunsuz yöntem, herkesin mutabakatını almak olacaktır.

Bu noktada müstakil yapı sahiplerinin herhangi bir karar almasına gerek olmadığını belirtmek gerekir. Alınan ısı yalıtımı kararı kapsamında, üyeler, kat malikleri ya da site sakinleri, belirlenen ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Site yönetimi genel kurula bu gündemi taşıyarak, sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır. Bu noktadan sonra ortaya çıkacak cezai yaptırımlarla yönetim sorumlu tutulamaz.