Hukuki Danışmanlık

Yapı uygulamaları; imar yasaları kapsamında pek çok detaylı hukuki prosedürü kapsar. Halihazırda yaşamakta olduğunuz konutlar dahil olmak üzere, yeni inşa edilecek konutlar kimi noktalarda ve elbette ticari yapılar, hukuki zemine uyumlu olmalı ve tüm şartları sağlıyor olmalıdır. Kanunların değişmesi ile ortaya çıkan koşullar, hukuki danışmanlık ihtiyacını daha da artırmaktadır.

Örneğin binaların enerji performansı yönetmeliği sonrasında, yapıların izolasyon bakımından hangi standartlara sahip olması gerektiği, yapı sahiplerinin, kat maliklerinin ve yöneticilerin sorumluluklarının neler olduğu gibi konular pek çok ortamda tartışılır hale gelmiştir. Ancak maalesef, açık kaynaklarda bu konular hakkında tam anlamı ile bilgilendirici veya doğru veriye erişmek mümkün olmamaktadır. Biz müşterilerimizin bu alandaki ihtiyaçlarını hukuki danışmanlık çözümlerimiz kapsamında gidermekteyiz.

Yapı sahiplerinin sorumlulukları

Hukuki danışmanlık Yapı sahipleri için oldukça önemli bir hizmettir. Pek çok Yapı sahibi hukuken hangi sınırlar içerisinde bulunmaları gerektiğini bilmez ve gelişigüzel işlem yapar. Bu durumda kime uygulamaların yetersizlik arz edebileceği gibi; pek çok uygulamanın gereksiz maliyetlere dönüşmesi de söz konusu olabilmektedir. Örneğin müstakil bir yapının nasıl yalıtılması gerektiği hususu; kanunda açıkça belirtilmez. Ancak bu yapının nasıl enerji kimlik belgesine sahip olacağı sorusunun cevabı bizim tarafımızdan bilinmektedir. Biz sizi bu noktada eksiksiz bir şekilde bilgilendirerek doğru adımları atmanızı sağlayabiliyoruz.

Yöneticilerin sorumlulukları

Apartman veya site yöneticileri, iş hanı ya da AVM yöneticileri ve benzeri alanların yöneticileri; ısı yalıtımı ve diğer yalıtım uygulamalarında nihai sorumluluğa sahip kişilerdir. Yöneticiler kanunun emrettiği şekilde yapıların izolasyonu için gerekli adımları atmakla sorumludur. Aksi halde ortaya çıkabilecek cezai müeyyide müteselsil olarak Öncelikle yöneticilerin sorumluluğu altında olacaktır.

Yöneticiler, genel kurul toplantısı yapmak, ısı yalıtımı kararı alınmasını teklif etmek ve bunu oylamaya açmak durumundadır. Yalıtım kararı alma süreci olarak da bilinen bu süreç; kanuni bir yükümlülüktür. Bu süreci tamamlayan ve eksiksiz bir şekilde kanunun yükümlülüklerini yerine getiren yöneticiler, genel kurulda karar kabul edilmemiş olsa dahi sorumluluklarını devretmiş olurlar. Yani ortaya çıkacak cezalardan sorumlu olmazlar.

İşte hukuki danışmanlık bu ve bunun gibi pek çok noktada müşterilerimize sunduğumuz detaylı hizmetleri kapsar. Talep etmeniz halinde sizlere bu alanda eksiksiz desteğimizi sunabilir, ihtiyacınız olan her alanda size detaylı biçimde bilgilendirebiliriz.