Endüstriyel İzolasyon

İzolasyon, maddelerin birbirinden ayrıştırılması, çeşitli kimyasal ve fiziksel tepkimeler sonucunda ortaya çıkan reaksiyonların etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması biçiminde tanımlanabilir. Hayatın her alanında yalıtım çeşitli şekillerde efektif biçimde kullanır. Endüstriyel izolasyon ise tercih olmanın dışında bir zorunluluk olarak tüm endüstri İşletmeleri için elzem İhtiyaçlarımı başında gelir. Sürdürülmekte olan endüstri faaliyetinin niteliklerine bağlı olarak farklı izolasyon ihtiyaçları söz konusu olup, bu ihtiyaçlara uygun uygulamaların yine uygun materyallerle gerçekleştirmeleri gelir.

Endüstriyel İzolasyon; sanayide ve sanayi gibi uygulamalarda gerçekleştirilen tüm izolasyon faaliyetlerinin genel ismidir. Endüstri işletmelerinin, kendi içerisinde sağlıklı biçimde çalışabilmesini sağlamak, çevreye olan etkilerini azaltmak ve insan sağlığına zarar vermesini engellemek için endüstriyel izolasyon uygulamaları gerçekleştirilir. Elbette buradaki izolasyon faaliyetleri, evsel ihtiyaçlardan oldukça farklı özellikler taşımaktadır. Sanayi izolasyonu, daha ağır gereksinimlere sahip olabilir ve buna mukabil olarak çok daha ciddi uygulamalar gerçekleştirmesi gerekebilir.

Endüstriyel izolasyon uygulamaları

Endüstri ortamları, genel ortamlardan oldukça farklıdır. Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin yanı sıra insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri bulunan kimyasalların endüstri ortamlarında kullanılması söz konusudur. Örneğin bir petrol rafinerisinde, ısı izolasyonu ve geçirgenlik izolasyonu tesisin sorunsuz çalışması için temel gereksinimlerdir. Ancak bu temel gereksinimlerinin Temel düzeyde gerçekleştirilmesi doğru değildir. En yüksek nitelikli standartlarında maksimum güvenliği sağlayacak endüstriyel izolasyon uygulamaları ortamlarda gerçekleştirilmelidir.

Bunun gibi tüm üretim tesislerinde, can güvenliğini sağlayacak izolasyon standartları kanunda belirlenmiş ve işletmelere zorunlu tutulmuştur. Örneğin fırınlama tesislerinde, yüksek ısının söz konusu olduğu fırınların, pusu geçirgenliğinin düşürülmesi ve güvenli seviyeye çekilmesi gerekir. Bunun gibi akışkanların sızmasını engelleyecek izolasyonların yapılması gibi uygulamalar da can güvenliği tedbirleri içerisinde yer alır.

Can güvenliğini temin eden izolasyon çözümlerinin yanı sıra, endüstri faaliyetlerinin devam etmesi için bazı uygulamaların gerçekleştirilmesi de zorunludur. İşletmede kesintisiz faaliyetlerin devam edebilmesi için öncelikle ortamın dış ortamla olan temasının azaltılması veya ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için endüstriyel çatı izolasyonu ve endüstriyel duvar izolasyonu uygulamaları gerekli olacak. Orada ısısını sabit değerlerde tutmak; gerek iş verimliliğini artırmak bakımından gerekse faaliyetlerin gereksinimleri bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda endüstriyel mantolama gibi uygulamalar da gerçekleştirilebilir.

Sanayi türüne göre endüstriyel İzolasyon

Faaliyetlerin devam etmekte olduğu endüstri alanına bağlı olarak, farklı izolasyonu gereksinimleri bulunur. Üretim tesislerinin çatıları ve duvarlarının izole edilerek, dış etkilere maruz kalmasını engellemek tüm tesisler için ortak gereksinimdir. Bunun yanında üretimi yapılmakta olan fabrika imalathanenin üretimden kaynaklanan özelliklerine bağlı olarak bazı farklı izolasyon uygulamaları gerçekleştirmek durumundadır. Sektörlerde çatı, duvar ve zemin izolasyon dışında aşağıdaki ortamlar için izolasyon uygulamaları gerçekleştirir.

 • Endüstriyel fırınlar
 • Eritme istasyonları
 • Yeraltı üretim tesisleri
 • Buhar kazanları
 • Kimyasal madde tankları
 • Tesisat ve boru donanımı
 • Zehirli gaz tesisatları ve tankları
 • Soğuk hava depoları
 • Sıcak hava depoları
 • Arıtma tesisi
 • Atık depoları
 • Ambarlar

Görüldüğü gibi bu alanların her biri, ortak gereksinimleri olan çatı, cephe ve duvar izolasyonu dışında farklı ihtiyaçlara sahiptir. Bu alanlarda ihtiyacın niteliğine göre;

 • Isı yalıtımı
 • Su yalıtımı
 • Yangın yalıtımı
 • Ses yalıtım

Gibi uygulamaların yanı sıra, endüstriye özel yalıtım uygulamaları olan kimyasalların yalıtımı, gazların yalıtımı ve radyasyon yalıtımı gibi uygulamalar gerekli olabilmektedir. Üretimin standartlarına bağlı olarak, yıldırımla kullanılan materyaller de video ölçülerde değişiklik arz edebilir. Evsel yalıtım için kullanılan materyaller endüstride yetersiz kalabilmektedir. Kaldı ki standart yalıtım uygulamaları dışındaki uygulamalarda kullanılacak materyal zaten niteliği itibarıyla farklı özellikler taşımaktadır.

Endüstriyel izolasyon malzemeleri

Endüstriyel izolasyonda, konvansiyonel izolasyonunda kullanılan materyallerin tamamı kullanılabilir. Bu motor yerlerin yanında, endüstri ihtiyaçlarını karşılayacak farklı malzemelerin kullanılması zorunludur. Zira endüstride şartlar çok daha ağırdır ve gereksinimler de buna bağlı olarak ağırlaşmak ve çeşitlilik arz etmektedir. Örneğin evlerin cephe yalıtımında veya binaların yangın yalıtımında kullanılan malzemeler ile yanıcı, patlayıcı ve kimyasal niteliği bulunan maddelerin bulunduğu bir ortamdaki yangın yalıtımı malzemeleri aynı özelliğe sahip olamaz. Zaten endüstri için geliştirilen güvenlik özelliği bulunan izolasyon malzemeleri oldukça farklı niteliklere sahiptir. Endüstriyel izolasyon yapılırken yaygın biçimde kullanılan yalıtım malzemelerinin bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Mineral yünler (taşyünü, cam yünü, seramik yünü, fiber)
 • Silikon mastikler
 • Akrilik mastikler
 • XPS, EPS paneller
 • Polistren yalıtım malzemeleri
 • Membran ve benzeri petrokimya bazlı yalıtım malzemeleri
 • Kauçuk köpükler
 • Çimento bileşikleri (fibercement vb.)
 • Aspen Aerogels gibi ileri teknoloji yalıtım ürünleri

Endüstriyel İzolasyon uygulamaları, materyal kadar işçilik noktasında da hassasiyet gerektiren uygulamalardır. Grupta da Endüstri yalıtımı deneyim olan alanında uzman ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayacak çözümler üretebilecek nitelikli firmaların tercih edilmesi son derece önemlidir. Endüstri yalıtımı, sanayi izolasyonu ve diğer özel izolasyon ihtiyaçlarınızda bize ulaşabilir en nitelikli hizmetleri alabilirsiniz.