Dilatasyon Uygulamaları ve Dilatasyon Yalıtımı

Dilatasyon kavramı birçok teknik alanda kullanılan bir terim olup inşaat çalışmaları ve mimaridedeki karşılığı; birbirine yakın şekilde konumlandırılmış bire bir aynı veya benzer özellikte yapıların imalatlarını birbirinden ayırmak için yapıların arasına bırakılan boşluklara verilen addır. Yapıların arasına böyle bir boşluk bırakılmasının nedeni; yapıların inşa edildiği malzemeler ve zemin özelliklerinin farklı olmasından dolayı, yapıların yüksekliğinin birbirinden farklılık göstermesi veya sıcaklık, basınç ve deprem gibi çevresel faktörlerden ötürü yapıların birbirine yakın noktalarında genleşme veya kısalma gibi fiziksel değişimlerden, yapıya herhangi bir şekilde zarar gelmesinin önüne geçmektedir.

Yapıları tasarlarken bu tarz sorunların olabileceği öngörüldüğünde, yapıları oluşturan zemin tek bir blok şeklinde tasarlanmaz; bunun yerine birden fazla sayıda blok tasarımı yapılır ve her bir blok arasına yine ilgili projenin teknik olarak gerektirdiği miktarlarda, ki bu miktarlar değişken olup 5 cm, 15 cm, 30 cm şeklinde belirlenebilmektedir, boşluklar bırakılmaktadır. Bu boşluklara daha sonra dilatasyon profilleri yerleştirilmektedir.

Dilitasyon Uygulamasının Özellikleri

Her bir yapı malzemesinin sıcaklık değişimlerine karşı birbirinden farklı genleşme kat sayıları bulunmaktadır. Bu nedenle dilatasyon boşlukları tasarlanırken yapı malzemesinin özelliklerinin çok doğru bir şekilde tespit edilmesi ve yapının kurulduğu şehrin günlük ve yıllık sıcaklık farklarının doğru anazli edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, ilerleyen zamanlarda yapıların mukavameti ile ilgili büyük problemlerin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.

Yapıyı oluşturan malzemelerde zaman içerisinde gerçekleşecek hareketler veya bu bölgelere yağmur vb. sebeplerden ötürü bir su sızıntısı olması durumunda ve yangın ihtimalinden dolayı, dilatasyon boşluklarına gelecek muhtelif hasarların önüne geçmek amacıyla bu boşlukların iyi bir şekilde yalıtılması gerekmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilen yalıtım uygulamalarına da dilatasyon yalıtımı adı verilmektedir.

Dilatasyon yalıtımı yapılmadan önce, dilatasyon ve ciarındaki bölgeler temizlenmelidir. İçi temizlenmiş olan kısımlara fitil adı verilen ve genelde boşluk doldurma uygulamalarında kullanılan poliüretandan yapılmış bir malzeme yerleştirilmektedir. Bu adımdan sonra, epoksiden imal edilmiş çift taraflı bir kompenant dolgusu bölgeye uygulanır. Daha sonra, yaklaşık 20 cm genişliğindeki derz bantlarının yerleştirilme işlemi gerçekleştirilir. Dilatasyon boşluklarının her iki tarafına epoksi uygulanıp dilatasyon bantları da bu epoksi malzemeye tutturularak uygulamanın tamamlanması sağlanır.

Dilatasyon yalıtımı uygulamalarının başarılı bir şekilde uygulanması teknik bilgi, birikim gerektirdiğinden, bu konuda, alanında uzman olarak nitelendirilen firmalar ile çalışılmasında büyük fayda vardır.