Posted on

Asansör Kabini Yalıtımı

BY: İzolasyon Çözüm0 COMMENTS CATEGORY: Genel

Asansör Kabini Yalıtımı

  1. Asansör Kabini Yangın Yalıtımı

Asansör kabini yangın yalıtımı ; ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında değerlendirilmelidir ve yapılacak bu değerlendirme sonucunda müspet ve genel kabul görmüş bilgiler ışığında konuya açıklık kazandırılacaktır. Burada konuya objektif ve farklı bir perspektiften bakmak gerekir. Akredite laboratuvarlarda yapılan yangın yada yangına dayanım testlerine asansör kapısı’nda olduğu gibi asansör kabini’nde de önem verilmelidir.

Asansör taşıyıcı bir yapı elemanı olması sebebiyle kapı yada kabin ayrımı gözetmeksizin, yangın yalıtımı; yüksek kaliteye sahip refrakter malzemeler ve nitelikli bir uygulama ile yapılmalıdır. Üzerinde biraz düşünecek olur isek yönetmelikte asansör makine dairesi ve asansör kuyusunun da minimum 60 dk yanmaz yalıtım ürünleri ile yalıtılması istenmektedir. Yönetmelikte belki direkt olarak asansör kabini ibaresi kullanılmamaktadır ancak yine yönetmelikte asansör kapısı için, yapı yüksekliğine göre belirlenmiş yangına dayanım süreleri, söz konusu insan sağlığı ve hayatı olduğu için asansör kabini’nin yangından yalıtılması konusunda da önem ve ehemmiyet kazanır.

Üretici firmalar bu önemli detayları ticari bir argüman olarak değil, bir ayrıcalık olarak görmelidir. Özellikle ilerleyen zaman içerisinde asansör kabini’nde yangın yalıtımı yapacak asansör üreticileri dünya ihracatında söz sahibi olacaktır. Bu bağlamda tüm dünya toplumları mevcuttan çok daha farklı ve nitelikli üretimler beklemektedir.

Asansör Kabini Yangın Yalıtımı Ürünleri

Asansör kabini metalik ve mekanik aksamları üzerinde yapılacak nitelikli yalıtım uygulamalarına yönelik yangın izolasyon ürünlerini 3 ana başlık altında değerlendirmek bu yalıtım özelinde kesin çözüm elde etmek adına yeterli olacaktır.

  • Dıştan Kabin Yalıtımı / İzolasyon Çözüm Fireblock taşyünü levha (alu.folyolu)
  • İçten Kabin Yalıtımı / İzolasyon Çözüm Thermal – Isol silikat Levha
  • İçten Kabin Yaltımı (cidar arası) / İzolasyon Çözüm Seramik Fiber Elyaf Şilte

Asansör Kabini Yangın Yalıtımı Ürünleri Özellikleri

Asansör kabini yangın yalıtımı için, A1 yanmazlık sınıfı ürünler kullanmak gereklidir. Asansör kabini kapalı bir alana sahip olmasından dolayı yine kabin yalıtımı’nda kullanılacak izolasyon ürününün asbest, fenol ve formaldehid türevi voc salınımı yüksek kimyasal bağlayıcı içermeyen ürünler olması gereklidir. Kullanılacak yalıtım ürünleri’nin hafif yapıda ürünler olması prosesi ağırlaştırmayacaktır. 1260 ila 1430°C yüksek sıcaklıklara dayanacak ürünler (refrakter izolasyon ürünleri) tercih edilmelidir. Son olarak, bu ürünler sıcaklık geçişleri, termal şok ve ısıl genleşmeler sebebiyle çatlama ve dağılma yapmayacak yalıtım ürünleri olmalıdır.

Asansör Kabini Yangın Yalıtımı Ürünleri Faydaları

 Bu ürünler Biosoluble (solunabilir- sağlığa zararsız) olması sebebiyle insan hayatını tehdit etmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Olası bir yangın durumunda, W/m.K – 0,014 düşük ısıl iletkenlik değeri ile sıcaklığı diğer tarafa iletmeyecek, böylelikle hayat kurtarmış olacaktır.

         2.Asansör Kabini Ses Yalıtımı

Ses izolasyonu; özellikle asansör kabini üretiminde büyük önem arz etmektedir. Mekanik seslerin absorbe edilmesi ile birlikte kabin içerisinde ergonomik düzeyde bir konfor ortamı elde edilir, böylelikle sessizlik seviyesinde kaliteli bir akustik ortam oluşturulur. Asansör boşluğu, akustik desibel titreşimlerini mekanik aksamlara iletim katsayısı oldukça yüksek bir yapıya sahiptir. Bu sebeple yüksek desibel frekansına sahip titreşimler metalik aksamlara ulaştığında en güçlü yapıya sahiptir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için ses yalıtım ped’i yada akustik ses yalıtım sünger’i uygulaması yapmak en etkili çözüm olacaktır. Günümüz teknolojisi ışığında değerlendirildiğinde bu ürünlerin etkin çözümler sunması ve uygulama kolaylığı; zaman ve maliyet avantajı sağlayacak spesifik ve sonuca odaklı çözümler elde edilmesine fayda sağlayacaktır.

Asansör Kabini Ses Yalıtımı Ürünleri

Asansör kabini metalik ve mekanik aksamları üzerinde yapılacak nitelikli yalıtım uygulamalarına yönelik ses izolasyon ürünlerini 2 ana başlık altında değerlendirmek bu yalıtım özelinde kesin çözüm elde etmek adına yeterli olacaktır.

  • Akustik Sünger (kendinden bantlı ses izolasyon süngeri)
  • Akustik Ses İzolasyon Ped’i (kendinden yapışkanlı)

 

Asansör Kabini Ses Yalıtımı Ürünleri Özellikleri

  • Akustik Sünger (kendinden bantlı ses izolasyon süngeri)

Akustik ses yalıtım süngerleri, metalik yüzeye çarpmakta olan ses desibeli seviyesine göre farklı kalınlıklarda üretilebilmekte ve uygulaması bu doğrultuda yapılabilmekte olan malzemelerdir. Kendinden bantlı yapıdadır. Metalik yüzey her türlü toz partiküllerinden ve yüzeydeki pürüzlü parçacıklardan tamamen temizlendikten sonra uygulaması kolaylıkla yapılabilmektedir. Bant tabakası malzeme üzerinden çekilerek ayrıldıktan sonra, izolasyonu yapılacak yüzeye kolayca ve hızlı bir şekilde yapıştırılır. Malzeme üzerindeki yapışkan güçlü bir yapışkan olduğundan kolayca yapıştığı yüzeyden ayrılmaz. Sünger ve yapışkan ayrı ayrı değerlendirilecek olursa, her iki komponent de 100°C sıcaklığa, su sızıntılarına ve nemli ortama dayanıklıdır. Bu ürün ayrıca 100°C sıcaklığa dayanıklı olması sebebiyle yanmazlık özelliğine sahip niş ürün kategorisinde yer almaktadır. İthal ve yerli üretim olarak pazarda bulunmaktadır.

  • Akustik Ses İzolasyon Ped’i (kendinden yapışkanlı)

Aksutik ses izolasyon ped’i kendinden yapışkanlı bir izolasyon ürünüdür. Genellikle otomobil üreticileri tarafından araç motor aksamlarında kullanılan bir izolasyon malzemesidir. Ancak bu prosesteki güçlü yalıtım değerleri sebebiyle asansör kabinlerinin ses izolasyon uygulamalarında çok etkili bir titreşim ve gürültü önleyici olduğu gözlemlenmiştir. İçerisinde yer alan polistren odacıklar sayesinde yüksek desibeli absorbe etme özelliğine sahiptir. Metalik aksamda girinti-çıkıntı çoksa yada mekanik proses detaylarının karmaşık yapıda olduğu, izolasyon uygulaması yapmanın zor olduğu bir yüzey sözkonusu ise sıcak hava fanı ile ısıtılarak, izolasyon yapılacak yüzeye, malzemeye istenilen formda şekil verilerek uygulama yapılabilir. -40 ila +100°C arasındaki sıcaklıklardan asla etkilenmez ve deforme olmaz. Pazarda sadece ithal olarak bulunmaktadır.

Asansör Kabini Ses Yalıtımı Ürünleri Faydaları

 Bu malzemeler, kabinde ergonomi ve konfor alanı oluşturmak bağlamında etkin özellikleri olan nitelikli yalıtım ürünleridir. Şayet bir asansör kabininde bu ürünler ile yalıtım yapılmış ise, metalik aksamlara bağlı mekanik sesler duymak imkansız hale gelir. Asla gürültülü sesler duyulmaz. Kabin; ortak kullanım alanı olması sebebiyle, ses izolasyon uygulaması yapılmış ise, bir yapı’nın yada bir proje’nin prestijini ön plana çıkartan uygulama detaylarına sahip niteliktedir.

 Asansör Kabini Yangın Ve Ses Yalıtımı Ürünleri Fiyatları

Asansör yalıtımında da kaliteli çözümler sunan firmamız, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en iyi hizmeti verecektir. Ürün fiyatları ebat ve kullanılan ham maddeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ürünler ve fiyatları hakkında daha detaylı bilgi için firmamıza ulaşabilirsiniz.


Yorum Gönder